Tepelné čerpadlá – Envirotherm

Po-Pi: 08:00 - 16:30 hod

Tepelné čerpadlá

s dotáciou až 3 400€

Energia vyrobená z tepelného čerpadla je 3-5 krát lacnejšia ako energia z priameho elektrického vykurovania.

Pri vykurovaní elektrickou energiou získate z 1 kW el. energie 1 kW tepla. Pri tepelnom čerpadle tepelný výkon z 1 kW elektrickej energie závisí od hodnoty COP. Priemerná hodnota COP sa pohybuje okolo 3-5. Znamená to, že energia vyrobená z tepelného čerpadla je 3-5 krát lacnejšia ako energia z priameho elektrického vykurovania.

Tepelné čerpadlo energiu nevyrába, len prečerpáva na vyššiu teplotnú úroveň, pri spotrebe určitého množstva elektrickej energie. Prečerpanú energiu získava takmer zadarmo. Pri vhodných podmienkach dokáže ušetriť 50 až 80 percent nákladov na vykurovanie. V praxi to znamená, že na získanie 1 kW tepla potrebujeme len 0,20 až 0,30 kW elektrickej energie.

Niekoľkonásobná úspora oproti elektrickému vykurovaniu.

Čo je to tepelné čerpadlo?

Princíp tepelného čerpadla spočíva v tom, že je schopné realizovať obrátený tok tepla použitím relatívne malého množstva pohonnej energie vo forme mechanickej energie, alebo vysokoteplotnej tepelnej energie. Zjednodušene povedané: tepelné čerpadlo je stroj, ktorý vynaložením vonkajšej práce čerpá teplo z jedného miesta na druhé. Zvyčajne je to z chladnejšieho miesta na teplejšie.

Termodynamický okruh tepelného čerpadla

1. Vyparovanie

Chladivo je vyparované pri nízkom tlaku a teplote pomocou tepelnej energie transformovanej z vonkajšieho zdroja tepla.

2. Kompresia

Chladivo je komprimované na vyšší tlak použitím kompresora, čoho výsledkom je zároveň nárast jeho teploty.

3. Kondenzácia

Vysokotlaková para chladiva sa kondenzuje pri vysokej teplote v kondenzátore odvedením tepla (jeho odovzdaním cez kondenzátor vykurovaciemu okruhu).

4. Expanzia

Skvapalnené chladivo je expandované z vysokého tlaku z kondenzátora na nízky tlak pomocou výparníka. Výsledkom tohto procesu je prudké zníženie teploty. Od tohoto bodu sa proces dostáva do svojho počiatočného bodu a celý cyklus začína od začiatku.

Pri obrátení tohto cyklu je v niektorých prípadoch možné použiť tepelné čerpadlá, podobne ako pri klimatizácii, aj pre chladenie.

Kde je vhodné
tepelné čerpadlo?

  • Do novostavieb ale aj zrekonštruovaných zateplených domov s vymenenými oknami.
  • Do domácnosti s elektrickým vykurovaním kvôli zníženiu nákladov na energie.
  • Do domu s nízkoteplotným podlahovým alebo so stenovým vykurovaním.

Prvé tepelné čerpadlo na svete už od roku 1928 vyrobil fyzik zo Slovenska

Vedeli ste, že konštruktér prvého tepelného čerpadla na svete bol Slovák?

Bol to slovenský fyzik, ktorý sa narodil v roku 1859 v Liptovskom Mikuláši a jeho meno je Aurel Stodola.

Dotácie na tepelné čerpadlo

Ku všetkým nami ponúkaným  modelom tepelných čerpadiel je momentálne možné čerpať príspevky v rámci podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktorý je poskytovaný domácnostiam z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov. Projekt je uskutočnený v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, a to v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Výška každej dotácie je prideľovaná podľa skutočnej efektívnosti daného zariadenia a jeho výkonu pri 2°C exteriérovej teploty a teplote vody 35°C vychádzajúcej z tepelného čerpadla. V našich cenových ponukách máte jasne a zreteľne vypočítanú výšku dotácie na dané zariadenie a samozrejme ju máte zohľadnenú aj v konečnej cene. Dotácia je žiadaná ešte pred samotnou realizáciou tak ako stanovuje SIEA a preto nie je potrebné sa obávať prípadného neúspechu v dotačnom systéme. Dotáciu máte pridelenú ešte pred samotnou inštaláciou.

Kontaktujte nás

ADRESA

ENVIROTERM s.r.o.
Oravická 617/20
028 01 Trstená
Slovenská republika

ZAVOLAJTE NÁM

+421 951 909 909

NAPÍŠTE NÁM

kontakt@envirotherm.sk